AD Bildelar är en kedja som har både bilverkstäder och butiker. Butikernas anställda har tidigare omfattats av Handels kollektivavtal för detaljhandeln, men efter ägarbyte för några år sedan saknas kollektivavtal på de flesta butiker i kedjan. Handels har begärt att arbetsgivaren ska teckna kollektivavtal, men fått nej.

Bryter ut 16 maj

Handels varslar därför AD Bildelar om strejk på butiken i Borås som har omkring tio anställda. Om inte företaget går med på att teckna kollektivavtal bryter strejken ut måndag den 16 maj.

Ernad Suntic, ombudsman på Handels i Borås, säger att ett kollektivavtal skulle ge butikens anställda bättre ersättning för ob, övertid och semester.

– Det finns också anställa som har lön under avtalet, även om de flesta ligger över, säger Ernad Suntic.

Hoppas alla får avtal

Ägaren till AD Bildelar i Borås är huvudägare till ytterligare 13 butiker i kedjan, varav endast en i dag har kollektivavtal. Ernad Suntic hoppas att konfliktvarslet ska leda till att ägaren tecknar kollektivavtal för samtliga butiker, trots att konflikten i första hand gäller butiken i Borås.

Strejkvarslet lämnas samtidigt till Medlingsinstitutet som kommer att utse medlare. Medlarens uppdrag blir att försöka få parterna att komma överens innan strejk utbryter.

Handelsnytt söker företagets ägare för en kommentar.