Jag arbetar deltid i en butik och har lämnat ett papper om att jag vill ha fler timmar på mitt kontrakt. För fyra månader sedan blev det neddragningar på arbetsplatsen och några personer sades upp på grund av arbetsbrist. Nu ska en kollega som arbetar heltid vara föräldraledig och det kommer bli ett vikariat för den tjänsten. Min chef pratade något om att dem som sades upp har företrädesrätt till återanställning. Jag undrar vem som går först i så fall? /Karin 

Svar:

I lagen om anställningsskydd finns dels återanställningsrätten samt rätten till fler timmar på kontrakt till deltidsanställda. Om det skulle vara en situation där båda är aktuella så går rätten till fler timmar för deltidsanställda före återanställningsrätten. Du bör därför ha företräde före kollegorna som blev uppsagda. Din ordinarie tjänst du lämnar kan då bli aktuell för de som har återanställningsrätt. 
/Konrad, facklig rådgivare