Jag jobbar deltid i en butik som har tecknat detaljhandels­avtalet och jag har timlön. Jag vet att det var en löneökning 1 april 2022 och på lönespecifikationen i maj kunde jag se att min timlön hade höjts. Men hur vet jag om jag har fått rätt lön utifrån ­höjningen i avtalet? /Charlie

Svar:

I detaljhandelsavtalet sker alltid lönerevisionen i tre steg. Först lägger du till den generella delen av löneökningen på din timlön. Från april är den garanterade löneökningen 2:79 kronor per timme. 
Därefter kontrollerar du att du kommit upp i minst den nya minimilönenivån för din aktuella branschvana. Om du inte gjort det höjer du upp lönen till den nya minimilönen. 
Till sist lägger du till den del som kallas potten. Potten kan fördelas lokalt, så att det eventuellt kan bli lite mer till någon och lite mindre till någon annan, under förutsättning att det skett en förhandling på din arbetsplats. Har ingen för­handling om potten skett lägger du på 0:70 kronor per timme på den nya lönen.
/Anna, facklig rådgivare