Jag är anställd på ett Coop-­lager men just nu är jag föräldra­ledig. Tanken är att jag ska komma tillbaka och börja jobba nästa vecka. Jag kontaktade min arbetsgivare i dag och sa upp mig eftersom jag har fått ett nytt jobb.

Den nya arbets­givaren vill att jag börjar så snart som möjligt. Jag vet att kollegan som vikarierar för mig gärna vill fortsätta på tjänsten. Jag har en månads uppsägningstid, men finns det någon möjlighet för mig att kunna sluta tidigare? /Tobias 

Svar:

På din arbetsplats finns ett kollektivavtal tecknat avseende Lager- och terminalpersonal samt chaufförer. Du har en skyldighet att arbeta din uppsägningstid, men i kollektivavtalet regleras att om man säger upp sig själv och det finns en lämplig ersättare så kan man sluta sin anställning tidigare, om man kommer överens om det.
Kontakta din fackklubb om du behöver stöd i samtalet med arbetsgivaren om detta. 
/Anneli, facklig rådgivare