13 300 kronor är den relativa fattigdomsgränsen i Sverige. Handels kvinnliga pensionärsmedlemmar får i genomsnitt ut en pension på 12 700 kronor i månaden efter skatt.

– Det är rätt hårda siffror. Man kan säga att den genomsnittliga kvinnliga pensionärsmedlemmen är fattigpensionär, trots ett långt yrkesliv, säger John Linde, utredare, som gjort Handels pensionsrapport.

John Linde.

Den största delen av pensionen består för de flesta av den allmänna, statliga pensionen som baseras på alla inkomster man betalat skatt för. Dessutom får många tjänstepension via sin arbetsgivare.

Det finns också en statlig garantipension, som ska vara ett grundskydd för den med ingen eller låg arbetsinkomst. Ett skydd för den som av någon anledning inte kunnat ha ett jobb under en lång tid av livet.

Många beroende av grundskyddet

Men Handels rapport visar att över hälften av förbundets kvinnliga pensionärsmedlemmar är helt eller delvis beroende av garantipensionen.

– Många av våra medlemmar har jobbat ett helt yrkesliv och är ändå beroende av garantipension. Och så länge deltid är norm i handeln kommer det nog att fortsätta så, säger John Linde.

Inom handeln, särskilt detaljhandeln, är det vanligt med långvariga deltidsanställningar. Fler än sex av tio av anställda i detaljhandeln har en deltidsanställning, bland kvinnor är det fler än sju av tio. Detta trots att en majoritet vill jobba mer. John Linde menar att detta är en stor anledning till kvinnornas låga pensioner.

– Det är stor skillnad mellan vad män och kvinnor inom handeln får i pension.

Männen har 4 000 mer kvar efter skatt

Männen har i genomsnitt 4 000 kronor mer i pension efter skatt än kvinnorna och bara tolv procent av männen är beroende av garantipensionen, jämför med över hälften av kvinnorna.  

Inför det kommande riksdagsvalet i höst debatteras frågan om pensionssystemet och garantipension flitigt. Partierna har kommit med olika förslag för att ge pensionärerna mer i plånboken.

Ordlista

Relativ fattigdom

Gränsen för låg ekonomisk standard som Pensionsmyndigheten använder, det som ofta kallas relativ fattigdom, är 13 300 kronor 2022. Det är vad man har att leva på varje månad. Relativ låg ekonomisk standard är ett internationellt vedertaget begrepp som används av bland annat OECD och EU.

Allmän statlig pension

Den del som blir störst för de flesta är den allmänna, statliga pensionen som baseras på alla inkomster du betalat skatt för. Den inkluderar även inkomster som föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och sjuk- eller aktivitetsersättning.

Tjänstepension

Tjänstepensionen är ytterligare en del i pensionssystemet, som nio av tio pensionärer har. Den är i regel kollektivavtalad och betalas ut av arbetsgivaren.

Privatsparande

Det finns även privat pensionssparande, som man väljer själv om man vill göra.

Garantipension

Inom den allmänna pensionen ryms garantipensionen. Den fungerar som ett grundskydd och betalas ut till den som haft låg eller ingen arbetsinkomst under livet.

I dag kan garantipensionen betalas ut till ensamstående som får mindre än 12 794 kronor i månaden före skatt i inkomstgrundad pension och till gifta som får mindre än 11 389 kronor. Garantipension kan som mest bli 8 779 kronor i månaden för ensamstående och 7 853 kronor för gifta.

Handels rapport

Rapporten undersöker specifikt Handels pensionärsmedlemmar. Den bygger på specialbeställd statistik från SCB om pensionärsmedlemmarnas faktiska pension. Senaste pensionsstatistiken är från 2020, statistik om löner och arbetstider från 2021. Här kan du läsa hela rapporten.