Plikt att vara lojal

Alla anställda är bundna av lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare. Lojalitetsplikten är inget särskilt papper som ska skrivas under utan ingår automatiskt i anställningen och innebär att man på olika sätt inte får skada företaget man jobbar på.

Det kan till exempel handla om att inte skriva det där ilskna inlägget om chefen på sociala medier, att inte sprida vidare hemligheter om butiken, men också om att man inte får arbeta extra var som helst.

Undvik Ica om anställd hos Coop

Att jobba som timvikarie på Ica och samtidigt vara tillsvidareanställd hos Coop kan leda till intressekonflikter som i sin tur kan vara ett brott mot lojalitetsplikten. Ska du ta ett extrajobb på ett annat företag inom samma bransch kan det vara klokt att tänka ett varv till. Åtminstone bör du ta upp frågan med din chef innan du tackar ja.

Att bryta mot lojalitetsplikten kan vara skäl för uppsägning, eller i värsta fall avsked (dvs man får gå på dagen utan rätt till uppsägningstid).

Välj jobb i annan bransch

Av ovan nämnda skäl kan det därför vara klokt att om möjligt välja att söka jobb på ett företag som inte konkurrerar med din nuvarande arbetsgivare.

Jobbar du i dagligvaruhandeln, varför inte söka jobb på en klädbutik? Då kan det aldrig vara tal om brott mot lojalitetsplikten – de konkurrerar inte om samma kunder.

Facket sätter alltid försörjning först

Handels sätter alltid den medlemmars rätt till försörjning i första rummet och har därför en delvis annan syn kring lojalitetsplikt och extraarbete. Detta gäller särskilt om man försökt att få mer timmar hos sin nuvarande arbetsgivare. Att kräva lojalitet på heltid men samtidigt erbjuda jobb på deltid blir orättvist, anser man.

Enligt fackets hjälptelefon Handels Direkt är frågor om extrajobb och deltid relativt vanliga. Regelrätta konflikter är dock inte det. För det mesta löses problemen i dialog med arbetsgivaren.

Undvik schemakrock

Det må låta självklart. Men två jobb kräver mer planering. Se till så att schemana inte krockar om du väl hittar ett extrajobb som passar. Det går inte att vara på två ställen samtidigt.

Nya EU-regler

Enligt det så kallade Arbetsvillkorsdirektivet som just nu håller på att införas i EU stärks arbetstagare rätt att ha flera parallella anställningar samtidigt. Kravet på att jobben inte ska konkurrera med varandra finns kvar.

Men en arbetsgivare ska samtidigt inte få missgynna arbetstagare på grund av att denne har en annan anställning.

Källor: Arbetsdomstolen, Akademikerförbundet SSR, Handels, Fremia.