Jag jobbar i dag i en mataffär på cirka 15 timmar i veckan. Detta är såklart inte så mycket som jag skulle vilja jobba då det är svårt att få ekonomin att gå ihop på så lite timmar. Har frågat efter mer timmar men det finns inte enligt min chef. Får man jobba hos en annan arbetsgivare om man blir erbjuden det? Och kan ens nuvarande arbetsgivare säga nej?
Hälsningar, Vicki

Svar: Om du ska börja jobba på ett företag som inte på något sätt kan anses konkurrera med ditt nuvarande jobb står det dig helt fritt att jobba där så länge arbetstiderna inte krockar med varandra.
Om du däremot ska börja jobba på ett annat företag inom samma bransch behöver du vara uppmärksam på att du har lojalitetsplikt mot din arbetsgivare och att det kan uppstå en intressekonflikt då man jobbar hos konkurrerande arbetsgivare. Som regel får man inte bryta mot lojalitetsplikten och det kan bli ett problem om man inte är helt öppen med att man jobbar åt olika arbetsgivare. I vissa kollektivavtal och anställningskontrakt kan det finnas regler om lojalitet som man måste kolla upp innan man börjar jobba hos annan arbetsgivare. Handels sätter alltid möjligheten att försörja sig i första rummet och i ditt fall har du försökt att få fler timmar hos din befintliga arbetsgivare utan resultat. När ens huvudarbetsgivare nekat till att utöka antalet timmar står det dig fritt att söka anställning även hos en konkurrerande arbetsgivare. Även här gäller dock att ha koll så att arbetstiderna inte krockar.
Matho Randall, Handels Direkt