Sara Kärrbrand Gekås i Ullared

– Min absoluta hjärtefråga är skolan. Jag vill ha en trygg och bra skola där alla barn bemöts och stöttas utifrån sina förutsättningar. När jag tänker på jobbet så vill jag se bättre möjligheter att få ihop familjelivet. Vi har väldigt breda öppettider med dålig möjlighet till barnomsorg och nattis. Stänger man 22.00 är det inte enkelt att få ihop det. 

Bild: Anton Andersson

Ulf Kristiansson Solars centrallager i Halmstad

– För mig är lagen om anställningsskydd hjärtefrågan. Politikerna är inne och petar i den och kallar det för en modernisering när det i själva verket rör sig om försämring. Jag skulle också önska mer resurser till Arbetsmiljöverket så att de kan komma ut och inspektera mer på arbetsplatserna. Vi har en rätt tuff arbetsmiljö på vårt företag. Det skulle vara bra med fler besök.

Bild: Anton Andersson

Håkan Hallberg Hafa i Halmstad

– Generellt så vill jag se en ny riktning för Sverige. S går till val på att Sverige kan bättre. Jag tycker det är magstarkt när de faktiskt styrt det här landet de senaste åtta åren.
– Vad gäller jobbet så vill jag se en utvecklad las. Jag tycker generellt att turordningsreglerna är för stolpiga och att de ofta blir ett hinder så att verksamhet måste läggas ner. Samtidigt vill jag se en flexibilitet åt andra hållet med, så att arbetstagarnas perspektiv och önskningar också tillvaratas. 

Bild: Anton Andersson

Christoffer Persson Biltema Logistics Halmstad

– Den första tanken är las och att stoppa förändringarna där. För mig personligen är också trygga anställningar viktigt. När jag gick ut skolan påverkade det mig direkt. Jag jobbade på restaurang med ett åttatimmars-kontrakt. På den tiden fick vi ta oss in och kolla schemat på plats för att se om vi skulle få något mer pass den veckan. Så ska det inte vara, lönen, särskilt kopplat till inflationen nu. Vi fick några kronor extra i år. Vad blir kvar av det i slutändan?

Bild: Anton Andersson

Cecilia Ericsson Ica Nära i Varberg 

– Jämlikhetsfrågor är viktiga för mig. Och att försöka motarbeta hierarkier på arbetsplatser. Sen såklart lönen, särskilt kopplat till inflationen nu. Vi fick några kronor extra i år. Vad blir kvar av det i slutändan?

Bild: Anton Andersson