Vad innebär ett varsel?

Ett varsel om uppsägning är inte samma sak som en uppsägning. Men det är en förvarning från arbetsgivaren till de anställda om att de kanske kan komma att bli uppsagda på grund av arbetsbrist. Alla som varslas behöver inte bli uppsagda. 

Hur går arbetsgivaren tillväga vid varsel?

En arbetsgivare som planerar en förändring som kan innebära att fler än fem anställda sägs upp måste anmäla det till Arbetsförmedlingen och skicka en kopia till facket. I varslet ska det bland annat framgå varför man planerar att dra ner, när det kommer att ske och hur många tjänster det handlar om. 

Vad gör man om man blir varslad?

Även om ett varsel inte per automatik betyder att du blir uppsagd så är det bra att kolla upp vad står i ditt anställningsavtal och kollektivavtal – som uppsägningstid och tjänstepension. Kontakta Handels för att få råd och hjälp. Du kan också ha rätt till omställningsstöd för att lättare hitta ett nytt jobb, om du i slutändan skulle bli uppsagd. 

Hur lång tid är det mellan varsel och uppsägning?

Det är alltid minst en månads uppsägningstid i samband med ett varsel. Men uppsägningstiden kan också vara längre, beroende på hur länge man har varit anställd och vad som står i kollektivavtalet. Om det inte finns kollektivavtal på ditt jobb så är det lagen om anställningsskydd (LAS) som gäller.

Får man lön om man blir varslad?

Ja. Anställningen fortsätter tills du blir uppsagd och du ska få din lön som vanligt. Om du blir uppsagd så kan du ha en uppsägningstid med rätt till lön, oavsett om du har arbetsuppgifter eller inte. Hur lång uppsägningstiden är står i ditt anställningsavtal eller i kollektivavtalet. 

Vad har facket för roll vid varsel?

Arbetsgivaren ska förhandla förändringar i verksamheten med facket. Det gäller även vid varsel om uppsägningar. I fallet med H&M sker de förhandlingarna lokalt, det vill säga i Handels avdelningar där de berörda butikerna ligger. 

Källor: Arbetsförmedlingen, Arbetet, Handelsnytt.