I de kollektivavtal som träffades hösten 2020 enades Handels och Svensk Handel om att jobba vidare med frågorna i tre gemensamma arbetsgrupper. De har nu avslutat sitt arbete och resultatet blir underlag till förhandlingar om nya avtal 2023.

Ändra ob?

En arbetsgrupp har utrett om det går att göra ändringar i ob-tilläggen för butiksanställda. Handels vill utöka ob-tilläggen till lördag förmiddag, helgaftnar och tidiga morgnar. Arbetsgivarna Svensk Handel vill omvandla en del av ob-ersättningen till vanlig lön. Arbetsgruppens rapport är hemlig tills den har behandlats av styrelserna i Handels och Svensk Handel.

Mindre visstid?

En annan arbetsgrupp har studerat visstidsanställningar. Gruppens första uppgift var att ta reda på hur vanligt det är med visstidsanställningar för butiksanställda. Fack och arbetsgivare har som gemensam ambition att minska förekomsten, även om Handels nog är mest angelägna. I kommande avtalsförhandlingar får de diskutera hur det ska gå till.

Sexuella trakasserier

Den tredje arbetsgruppen har jobbat med arbetsmiljö, friskvård och ohälsa. Sexuella trakasserier från kunder har uppmärksammats särskilt i form av en konferens för chefer och skyddsombud. Handels hoppas på fortsatt samarbete med arbetsgivarna i frågor om arbetsmiljö.