De 14 fackförbunden i LO antog på tisdagen gemensamma krav inför nästa års avtalsrörelse. Hur höga löneökningar man ska kräva bestäms senare, men förbunden är överens om en låglönesatning som berör alla som i dag har en heltidslön under 27 100 kronor i månaden. 

Linda Palmetzhofer.
Linda Palmetzhofer.

Fackförbunden har också möjlighet att kräva att avtalens lägsta löner höjs ännu mer. Linda Palmetzhofer kan idag inte säga exakt vad det innebär för Handels.

– Det måste vi analysera närmare. Men satsningen på minimilöner är jätteviktig. Särskilt i en bransch med hög personalomsättning som detaljhandeln. Då försvinner inte lönen för att någon slutar, säger Linda Palmetzhofer.

Andra måste ta ansvar

Det svåra ekonomiska läget med skenande energipriser, hög inflation och minskande reallöner ställer extra krav på LO-förbundens förmåga att hålla ihop i avtalsrörelsen.

Linda Palmetzhofer vill inte spekulera om hur höga löneökningar man kan begära – eller hur lätt LO-förbunden har att enas om en gemensam nivå. Men hon betonar vikten av hur andra aktörer i samhället agerar.
– Regeringen måste ge människor kompensation för det höga elpriset, det är ganska akut. Och om arbetsgivarna vill att vi ska ta ansvar behöver de visa att de också tar ansvar. Till exempel genom att hålla nere bonusar och vd-löner.

Försäkringar och pension

Bland LO:s gemensamma avtalskrav finns också villkorsförändrignar i avtalsförsäkringar och avtalspension. Facket vill höja åldersgränsen för inbetalning till systemen från dagens 65 år. Facken vill också förhandla med arbetsgivarna om arbetsmiljöfrågor, bland annat företagshälsovård och skyddsombudens roll.

I ett läge när reallönerna ser ut att minska på grund av den höga inflationen kan det bli extra viktigt att slå vakt om möjligheten för deltidsanställda att få jobba fler timmar. Linda Palmetzhofer tror att det blir en stor fråga i avtalsförhandlingarna med Svensk Handel.

– Det kommer att spela en väldigt stor roll. Hur många timmar man får jobba är lika viktigt som timlönen för att man ska kunna leva på sin lön.

Låglönesatsning omfattar butiksanställda

LO-förbunden kräver gemensamt att löner upp till 27 100 kr/mån ska höjas med ett bestämt antal kronor. Genomsnittlig heltidslön för butiksanställda är i dag 26 994 kr/mån och för lager- och e-handeln 28 820. Särskilt på butiksområdet kommer därför många anställda att omfattas av denna låglönesatsning.

Över 27 100 kr/mån formuleras lönekraven i procent. (När Handels förhandlar är det dock som regel i kronor.)

LO-förbunden kräver också att kollektivavtalens lägsta löner i vissa fall ska höjas mer än lönerna i stort. Krontalet ska motsvara 115 procent av krontalet för dem som tjänar 27 100 kronor eller mindre.

Exakt hur stora lönekraven blir bestämmer LO:s styrelse senare. Modellen bygger på att löneökningarna i industrins kollektivavtal ska vara norm för övriga branscher.

Beslutet om samordning är en rekommendation. Varje förbund ska självt ta ställning till om det ska delta i samordningen eller inte, senast den 9 december.