Världens första rulltrappa

Världens första rulltrappa installerades 1898 på varuhuset Harrods i London. Upplevelsen ansågs så sensationell att en vakt fick stå vid trappans övre ände och lugna de åkande med luktsalt och konjak.

Sveriges första rulltrappa

När NK i Stockholm invigdes 1915 var ”den självrullande trappan” en häpnadsväckande attraktion. Inte minst bland ungdomar, vars busåkande ledde till att rulltrappan fick stängas av efter kort tid.

Längsta rulltrappan

Världens längsta rulltrappa är 132 meter lång och finns i tunnelbanan i Ukrainas huvudstad Kiev. Längst i Sverige, 82 meter, blir den som byggs i framtida t-banestationen Nacka centrum.

Säljknep

I ett köpcenter bör rulltrappor vara centralt placerade så att besökare osökt får syn på butiker och varor. Den makliga framåtrörelsen får kunden att sakta ner, vilket ökar chansen att hen köper något.

Rulltrappans räcke

Handledaren av gummi ska gå lite fortare än själva trappan. Kanske för att den åkande ska hållas alert av att tvingas ta nytt grepp då och då. Eller för att man annars riskerar att börja luta bakåt.

Olycka i rulltrappa

2009 avled en tonårspojke efter ett fall från en rulltrappa i en galleria i Falun. Pojken åkte på räcket och föll sex meter. Svåra olyckor kan också inträffa om rulltrappan börjar skena eller då ett steg kollapsar.

Högerregel

På de flesta håll i världen förväntas rulltrappsåkare stå till höger så att de som har bråttom kan passera till vänster. I Australien gäller dock det omvända och i Japan råder olika etikett i olika städer.