Vad är omställningsstudiestöd?

Ett ekonomiskt stöd i form av bidrag och lån som du kan få genom CSN om du vill gå en utbildning mitt i arbetslivet. Poängen är att du ska bredda din kompetens och på så sätt stärka din ställning på arbetsmarknaden. Du kan också få stödet om du blivit av med jobbet.

Vem har rätt till omställningsstöd?

Du kan söka omställningsstudiestöd om du är mellan 27 och 62 år, har arbetat minst åtta av de senaste 14 åren och minst 12 av de senaste 24 månaderna. Du kan söka stödet även om du är arbetslös just nu, så länge du klarar de andra kraven.

Vilka utbildningar får man betalt för?

Du kan gå en utbildning vid universitet, högskola, yrkeshögskola, Komvux eller folkhögskola – vilken utbildning som helst som ger rätt till vanligt studiestöd och stärker dig på arbetsmarknaden.

Hur ansöker jag?

Ta reda på vilken omställningsorganisation du tillhör. Som Handelsmedlem tillhör du Trygghetsfonden TSL om du jobbar i privat butik eller lager/e-handel, och CIKO om du jobbar på Coops butiker och lager. De hjälper dig planera studierna. Sedan söker du utbildning, och efter det omställningsstudiestöd hos CSN.

Hur mycket pengar är omställningsstödet på?

Stödet består av ett bidrag på 80 procent av din tidigare inkomst, upp till ett tak som du når om du tjänar 27 863 kronor eller mer i månaden före skatt. Du kan också ta ett kompletterande studielån för att komma upp i ungefär samma inkomst som när du jobbar. Maxbeloppet är 12 514 kronor per månad.

Tänk om jag inte klarar utbildningen?

Du måste klara ett visst antal kurser eller poäng för att fortsätta få studiestöd. Gör du inte det kan du behöva läsa in kurser innan du kan få stödet. 

Hur länge kan jag få pengar?

Du kan få stödet i upp till 44 veckor om du studerar heltid. Läser du i stället på deltid så kan du få pengar under längre tid. Du kan också till exempel läsa heltid men välja att bara ta ut stöd på 50 procent, då räcker pengarna längre.

Kan arbetsgivaren säga nej?

Lagen om studieledighet gäller, vilket betyder att arbetsgivaren inte får säga nej. Däremot kan arbetsgivaren skjuta upp studieledigheten i som mest sex månader. Ansök om ledighet i god tid!

Läs mer om studiestödet

Du kan läsa mer om hur omställningsstudiestödet fungerar hos CSN och på Handels hemsida.

Saknar din arbetsplats kollektivavtal? Då är det myndigheten Kammarkollegiet och Den offentliga omställningsorganisationen som ger omställnings- och kompetensstöd. Just nu går det dock inte att få del av tjänsterna eftersom upphandlingen överprövas.