Plastgranens föregångare

Plastgranens föregångare var av gåsfjädrar. Runt år 1845 uppstod den i Tyskland, efter att landet fått virkesbrist på grund av att folk sågade av grantoppar till jul. Gåsfjädrarna färgades gröna och limmades fast på en stam.

Plastgran eller toaborste

De första plastgranarna gjordes under andra världskriget av ett företag i USA som tillverkade toaborstar. Barren var av sådana strån, men gröna. Många plastgranar skickades till London som efter bomb­ningarna inte fick tag i riktiga granar.

Vilken är mest klimatsmart: plastgran eller riktig?

Bästa julgranen för miljön är den du hugger själv i skogen bakom huset. Näst bäst är kravmärkta, odlade granar.

Men har du redan en plastgran bör du fortsätta använda den. Enligt en italiensk studie behöver plastgranen användas i minst 16 år för att vara bättre för klimatet än konventionellt odlade granar.

Världens största plastgran

År 2019 byggdes världens största julgran av plastflaskor. 129 000 flaskor staplades av scouter och bybor i Chekka, Libanon. Den blev 28,5 meter hög. Flaskgranens syfte var att visa hur mycket plast som skräpar ner vår planet.

Julgran av guld

De flesta fejkgranarna är gjorda av PVC­-plast. Men för juvelaffären Ginza Tanaka i Japan duger bara äkta guld. De har byggt guldgranar sedan 2008. Den tyngsta hittills hade Disneytema och vägde 43 kilo.