När kan jag få omställningsstöd?

 • Om du sägs upp på grund av arbetsbrist, även om du därefter erbjuds en tjänst med färre timmar.
 • Om du sägs upp på grund av sjukdom.
 • Om du avslutat en tidsbegränsad anställning.
 • Om du kommit överens med chefen om att sluta på grund av arbetsbrist eller sjukdom.

Vem har rätt till omställningsstöd?

 • Den som arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 av de senaste 24 månaderna.
 • Är yngre än 65 år.
 • Arbetar på ett företag med kollektivavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde. Då är det Trygghetsfonden ,TSL, som sköter omställningsstödet.
 • Arbetar på ett företag som saknar kollektivavtal. Då är det den offentliga omställningsorganisationen vid Kammarkollegiet, som sköter stödet.

Vad är ett omställningsstöd?

Det är hjälp som du kan få för att hitta ett nytt jobb. Här är några exempel:

 • Hitta och söka nytt jobb. Exempelvis att skriva CV och ansökan samt få råd inför en anställningsintervju.
 • Starta eget.
 • Välja och söka utbildning.
 • Kortare kompletterande utbildning.
 • Har du kunskaper som inte är dokumenterade kan du få hjälp med det (validering).
 • Stöd i kontakt med exempelvis A-kassan, Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan.
 • Pengar, ett så kallat avgångsbidrag (AGB).
 • Hjälp av en specialist för att hitta jobb utifrån din arbetsförmåga.
 • Stödsamtal med psykolog.
 • Med det nya omställningsstudiestödet kan du även utbilda dig till ett nytt yrke med upp till 80 procent av lönen.

Hur söker man omställningsstöd?

Kan jag få omställningsstöd om jag blir uppsagd från en del av min tjänst?

Ja. Blir du uppsagd från din tjänst på grund av arbetsbrist och sedan erbjuds en tjänst med färre timmar kan du ha rätt till omställningsstöd.