Tänk dig att du kommer hem från jobbet och är så utmattad att du inte orkar med vänner, familj eller fritidsintressen.

Att du dessutom måste hålla koll på meddelanden från chef, arbetskamrater och kunder i appar, mejl och sms – och därför aldrig känner dig riktigt ledig. 

Så ser verkligheten ut för en majoritet av de som jobbar i butik och inom hår- och skönhetsvård. Det visar Handels nya medlemsundersökning, som bygger på en enkät med nära 3 800 svarande i olika branscher. 

Allvarligt med gränslöst arbete

– Det är väldigt allvarligt – men väldigt bra att vi nu har fakta på hur det ser ut. Tidigare har man mest pratat om tjänstemännens gränslösa arbete. Nu visar det sig att det i ännu högre grad är arbetare som är ofria på sin fritid, säger Linda Palmetzhofer, Handels ordförande. 

Det gäller i synnerhet de som jobbar deltid och måste jaga fler timmar för att få ekonomin att gå ihop. 

– Vi får ofta höra av medlemmar att de inte kan planera sitt liv. Vissa vill inte ens gå och träna eller åka bort ett par dagar, för att inte riskera att inte vara tillgänglig om det dyker upp ett extra arbetspass. 

Tuffast i hår- och skönhetsbranschen

Tuffast är det i hår- och skönhetsbranschen. Där står kunden i fokus, arbetsplatserna är små och det finns höga krav på flexibilitet och tillgänglighet. 

– I de här branscherna jobbar man ju ofta direkt mot sin kund, vilket gör det svårare att dra gränsen för när man är ledig. Vad gör jag om jag får ett sms från en kund när jag är ledig? Jag blir störd och får inte betalt, men om jag inte svarar så riskerar jag att kunden vänder sig till någon annan, säger Linda Palmetzhofer.

För trötta för att orka med vänner och familj

Undersökningen visar att över 80 procent som arbetar med hår- och skönhetsvård är för trötta efter jobbet för att orka med vänner, familj och fritid minst en dag i veckan.

Var tredje upplever detta varje dag. Nästan lika många kan inte koppla bort tankarna från arbetet när de är lediga. 

Det här kommer att få konsekvenser, menar Linda Palmetzhofer.

– Folk orkar inte vara kvar om villkoren är för dåliga. När bemanningen är så slimmad blir arbetsplatserna väldigt sårbara. De anställda förväntas rycka in med kort varsel och i förlängningen blir de utmattade. Vi måste hitta sätt att skapa ett hållbart arbetsliv. Man ska inte behöva känna en klump i magen för att man inte hann när man går hem efter passet. 

Citat ur undersökningen

”När man jobbar med kunder så kan jag inte bara stämpla ut och gå hem när jag borde sluta men om jag jobbar över eller får korta ner lunchen så får jag alltid reglera genom att gå hem tidigare eller börja senare en annan dag.” (Kvinna, 36 år, hår- och skönhetsbranschen) 

”Jag får dåligt samvete om jag inte svarar min chef på sms/telefon snarast trots att jag är ledig.”(Kvinna, 22 år, hår- och skönhetsbranschen)

”Vi är väldigt kort om folk, då jag gärna jobbar mer och inte vill säga nej så känner jag att det är svårt att planera något. Jag säger ofta nej till att hänga med vänner när mina chefer frågar om jag kan jobba, vilket påverkar vänskapen en del.” (Kvinna, 20 år, butiksanställd)

“Jag har ingen fritid och den lilla tiden jag är ledig så måste jag alltid kolla jobbchatten med mera.” (Kvinna, 24 år)

Om undersökningen ”Ofri fritid”

  • Enkätundersökning bland Handels medlemmar i grupperna butiksanställda, hår- och skönhetsvård, lager- och e-handel, bemanning och tjänstemän.
  • Enkäten gjordes i april 2022 och 3 774 personer svarade. Det motsvarar en svarsfrekvens på 15 procent.
  • Här kan du läsa hela undersökningen: https://www.handels.se