Nästan 65 procent av Handels medlemmar är kvinnor. Men bland huvudskyddsombuden och ombudsmännen är könsfördelningen motsatt.

En förklaring till det kan vara att fackets största klubbar finns på de mansdominerade lagren. Det ger fler fackligt engagerade män, menar Handels ordförande Linda Palmetzhofer.

– Jag vill inte stanna vid en förklaring. Jag vill hitta en lösning. Det vore problematiskt om Handels som är ett kvinnodominerat förbund skulle stanna vid att det inte finns kvinnor som kan ta uppdragen. För det är klart att det gör det! säger hon.

Satsning gav fler kvinnor i utbildning till ombudsman

Sedan ett par år tillbaka jobbar förbundet mer fokuserat på att få in kvinnor till ombudsmannautbildningarna, och har lyckats. I vår är två tredjedelar av deltagarna kvinnor, jämfört med färre än en tredjedel de senaste två åren.

En del i lösningen var att få avledningarna att reflektera över vilka de väljer till utbildningarna. En annan var starten av nätverket Systerskap i Handels.

– Syftet är att stärka våra förtroendevalda kvinnor. De får utbildning och möjlighet att diskutera och hitta strategier för utveckling, både som individer och för hela organisationen. Här kan de byta erfarenheter. Peppa varandra. Och ibland bara få vara arga över att utvecklingen inte går tillräckligt fort.

”Vi måste höja yrkesstatusen”

På lagren, som är Handels enda mansdominerade avtalsområde, är det vanligare med heltid och genomsnittslönerna är högre än i den kvinnodominerade detaljhandeln. För att öka jämställdheten i handelsbranschen tror Linda Palmetzhofer att samhällets syn på vilket arbete som är viktigt och riktigt måste förändras.

– Vi måste höja yrkesstatusen. Många har bilden att jobb i detaljhandeln är något tillfälligt, tills man hittar sitt ”riktiga” jobb. Men den bilden är fel, det är väldigt många som jobbar hela sina liv i detaljhandeln, säger Linda Palmetzhofer.

Linda Palmetzhofer, ordförande för Handels
Ombudsmännen företräder medlemmarna. Då är det viktigt att vi har förebilder för kvinnorna ute på arbetsplatserna, säger Linda Palmetzhofer.