– Ord stod mot ord. Att då vara den som måste bevisa att man har rätt är en väldigt tung uppgift, säger Maria Fridolin, jurist på LO-TCO Rättsskydd och den som representerat Liliana och Handels.

Liliana jobbade i en klädesbutik. Hon har romsk bakgrund och enligt henne fanns det en rasistisk jargong mot romer i butiken. Långa kjolar kunde kallas ”en jävla zigenarkjol” och den som bad om en cigarett på rasten kunde få höra att den ”tigger som en jävla zigenare”.

Liliana var livrädd för att hennes etnicitet skulle upptäckas. Varje dag gjorde hon allt för att dölja en del av sig själv. Men när hennes morbror kom till butiken gick det inte längre.

Utfrysning

Efter morbrorns besök började utfrysningen, enligt Liliana. Till slut mådde hon så dåligt att hon ville säga upp sig.

Hon berättade det för butiksledningen, men ingenting förändrades och hon sa upp sig.

Då bad cheferna henne komma till kontoret. I ett trångt rum på knappa två kvadratmeter. Dörren stängdes och när Liliana senare lyckades få tag i handtaget gick dörren inte att öppna. Hon fick panik och skrek.

Efter detta vände sig Liliana till facket. Handels menar att arbetsgivaren genom sitt agerande provocerat fram Lilianas uppsägning och stämde därför arbetsgivaren i Arbetsdomstolen.

Under förhandlingarna i domstolen har både fack och arbetsgivare haft vittnesmål som lämnat motstridiga uppgifter.

Arbetsgivaren menar att anledningen till Lilianas uppsägning beror på en konflikt mellan Liliana och en annan anställd. Det var också den konflikten som butiksledningen ville lösa med mötet på kontoret. Mötet urartade och påverkade även chefernas psykiska hälsa.

Tror Liliana men friar arbetsgivare

Domstolen ser ingen anledning att tvivla på att det funnits en rasistisk jargon gentemot romer i butiken eller att Liliana mått dåligt på grund av missförhållandena på jobbet.

Domstolen ifrågasätter butiksledningens möte på det trånga kontoret. Att Liliana kände sig inlåst anser domstolen rimligt. Trots detta frias arbetsgivaren. Det är inte tillräckligt bevisat att anledningen till Lilianas uppsägning är arbetsgivarens agerande.

  • Det är inte visat att antiromerska uttalanden gjordes efter det att Lilians romska bakgrund blev känd eller att ledningen blivit uppmärksammad på missförhållandena på jobbet.
  • Det är inte heller styrkt att Liliana sagt till ledningen att hon kände sig utsatt för kränkande särbehandling.
  • Mötet skedde efter uppsägningen och kan därför inte anses vara skäl för att Liliana sa upp sig.

Utifrån detta bedömer arbetsdomstolen att arbetsgivare inte har handlat i strid med god sed på arbetsmarknaden och föranlett uppsägningen.

”Man behandlar inte anställda så här”

– Jag hoppas ändå att detta får arbetsgivare att tänka till. Att man inte behandlar anställda så här. Arbetsgivare har ett ansvar för arbetsmiljön och ska arbeta mot diskriminering, säger Maria Fridolin, jurist på LO-TCO Rättsskydd.