Jag jobbar på ett lager som har ett kollektivavtal. Jag halkade och ramlade på lastkajen och olyckligtvis slog jag ut en tand. Har jag rätt att åka till tandläkaren på arbetstid?

/Disa

Svar

När det gäller akut olycksfall eller vid akut sjukdom så har man enligt kollektivavtalet, avseende Lager och E-handel, rätt till permission. Det betyder att du har rätt att åka till tandläkare och du har då också rätt till bibehållen lön under högst en dag.
När man varit med om en arbetsskada så ska den också anmälas. Det gör du tillsammans med skyddsombudet och chefen på arbetsplatsen till AFA försäkringar och Försäkringskassan.
/Helene, facklig rådgivare