Jag har haft ett vikariat i en butik i snart två år och jobbar 20 timmar i veckan. I sommar ska en kollega ta ut föräldraledighet i tre månader. Enligt min chef har jag inte rätt att hävda min företrädesrätt till fler timmar enligt lagen om anställningsskydd, eftersom jag inte har en tillsvidareanställning, trots att jag är den som arbetat längst på företaget och har alla kvalifikationer som krävs. Stämmer det?

/Adrián

Svar

Om du har anmält att du vill ha fler timmar spelar det ingen roll om du har en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning. Alla som jobbar deltid och vill ha fler timmar på sitt kontrakt har företrädesrätt till utökad arbetstid när det finns behov av mer arbetskraft på arbetsplatsen och man har rätt kompetens. 
Din kollegas föräldraledighet är ett exempel på planerbar tid som arbetsgivaren behöver fylla upp, vilket betyder att din arbetsgivare i första hand skall erbjuda din kollegas timmar till de anställda som anmält intresse för fler timmar. Om din arbetsgivare inte vill ge timmarna till någon av er som anmält intresse för mer arbetstid ska det förhandlas med facket.
/Linnéa, facklig rådgivare