Jag har haft olika tidsbegränsade anställningar på jobbet i nästan två år. Nu har chefen sagt att det inte finns mer arbete efter att anställningsavtalet löper ut. Men jag vet att en kollega kommer gå på föräldraledighet ganska snart efter att mitt kontrakt gått ut. Min chef säger att de kommer anställa en vikarie. Kan jag ha rätt till timmarna? 

/Harald 

Svar

Du som har varit anställd i mer än 12 månader de senaste tre åren har så kallad företrädesrätt till återanställning. För att göra anspråk på företrädesrätten behöver du skriftligen meddela det till din arbetsgivare. Det gör att du kan ha förtur till att bli återanställd i verksamheten, innan arbetsgivaren anställer ny personal. Återanställningsrätten gäller i nio månader från det att du har arbetat din sista dag. 
/Konrad, facklig rådgivare