Min chef har länge dragit ut på utvecklingssamtalet som jag velat ha med henne. Har jag rätt till att få ett utvecklingssamtal med min arbetsgivare? Jag har tagit för mig med olika arbetsuppgifter och ställer ofta upp när chefen ber att jag ska komma in när det saknas personal. 

/Beatrice, anställd i butik med kollektivavtal

Svar

Du bör en gång per år ha ett utvecklingssamtal där du och din arbetsgivare går igenom just din kompetensutveckling och framtida kompetensbehov i din anställning. Det är reglerat i kollektivavtalet som din arbetsgivare har tecknat. I samtalet ska ni tillsammans upprätta en individuell utvecklingsplan för dig. Det ska handla om att titta på befintliga och kommande behov av kompetenshöjning, som kan vara företagsintern kompetensutveckling, men också extern utbildning. Det fina är att ökat yrkeskunnande faktiskt ska beaktas av arbetsgivaren vid lönesättningen. Syftet med kompetensutveckling och utvecklingssamtalen är att utifrån uppställda mål göra det möjligt att upprätthålla hög kompetens inom företaget, vilket gynnar alla.
/Jeanette, facklig rådgivare