Jag är anställd som chaufför på ett lager med kollektivavtal.  På jobbet pratar vi om hur länge man får köra innan man måste vila. Hur regleras vilotid?

/Gaby

Svar

Vilotiden regleras inte av kollektivavtal, utan av en EU-förordning.
EU har gemensamma regler om kör- och vilotider för vägtransporter med fordon eller fordonskombinationer som har en totalvikt över 3,5 ton. Efter 4,5 timmars körtid skall du ha en rast på 45 minuter. Du får köra max 9 timmar (det kan i undantagsfall förlängas till 10 timmar) och max 56 timmar per vecka. 
 
/Lotta, facklig rådgivare