Hej! Jag har tillfälligt sänkt min veckoarbetstid genom att vara delledig utan föräldrapenning. Detta har jag gjort för att få ihop vardagen med jobb och barn. Mitt barn fyller åtta år snart och går i första klass. När måste jag gå upp till min ordinarie arbetstid igen? 

/Anna

Svar

Du har rätt att vara delledig utan föräldrapenning fram till dess att barnet fyllt åtta år eller till dess att ditt barn har avslutat sitt första skolår.
/Emma, facklig rådgivare