Jag vill om några veckor gå en kurs på heltid för att lära mig mer om livsmedelshygien som hålls en måndag till fredag och undrar om jag kan få ledigt från jobbet för det. Min chef säger att jag måste söka sex månader innan kursstart. 

/Oskar

Svar

När det gäller studieledighet kan din arbetsgivare oftast inte neka dig, men de kan skjuta på starten. Vid utbildningar som är kortare än en vecka rekommenderar vi att du ansöker minst två veckor i förväg för att undvika att din chef kan skjuta på ledighetsstarten. 
/Peter