Min arbetsgivare äger två skobutiker i samma stad. Jag är enligt anställningsbeviset anställd i den ena butiken. När det är kort om folk i andra butiken, till exempel under semestrarna, vill min chef schemalägga mig i båda butikerna. Jag brukar vanligtvis gå hem på min rast för att gå ut med min hund men jag hinner inte det om jag jobbar i den andra butiken. Kan min chef tvinga mig att arbeta i båda butikerna?

/Amelia

Svar

När det framgår av ditt anställningsavtal att du är anställd i en viss butik är det endast där du har skyldighet att jobba. Det är också där du ska bli schemalagd. Din chef kan såklart ställa frågan till dig om du kan tänka dig att jobba i den andra butiken under en viss period. Om du vill det skriver ni ett anställningsavtal som gäller för den andra butiken under den överenskomna tiden. Önskar din chef ändra i anställningsvillkoren behöver chefen kontakta Handels för att förhandla frågan.
/Elin, facklig rådgivare