Jag jobbar i en butik med kollektivavtal. Min chef säger att jag behöver jobba igen 68 timmar i november och december eftersom jag har minustimmar för året. Jag kommer behöva jobba sex dagar per vecka och mer än heltid vissa veckor för att få ihop det. Är det rätt att jag ska jobba in timmarna? 

/Aaron

Svar

Ditt schema ska i genomsnitt motsvara din kontrakterade arbetstid. Det innebär att din chef inte kan säga i efterhand att du ligger minus eller är skyldig att jobba igen tid. I kollektivavtalet finns regler kring hur din arbetstid kan variera per vecka, med olika beräkningsperioder. Där finns också regler om  hur bemanningsplaneringen ska gå till. Viktigt är att om arbetstiden varierar från vecka till vecka så ska det framgå av ditt schema från början. 
Det finns alltså ingen skrivning om att en arbetsgivare kan ”spara” timmar som sedan ska jobbas in vid senare tillfälle. Prata med din chef och hänvisa dem till regleringarna i Detaljhandelsavtalet. 
/Elin, facklig rådgivare