Jag är anställd på deltid i butik och har precis fått veta av chefen att det ska vara obligatorisk inventering på nyårsdagsmorgon. Har ett rullande tvåveckorsschema och är inte schemalagd på nyårsdagen enligt det schemat. Är inbjuden till en stor nyårsfest och har redan tackat ja. Måste jag vara med på inventeringen? Jag vill inte missa den här nyårsfesten!  

/Nicolai 

Svar

Vad roligt med en stor nyårsfest! En inventering ska precis som all övrig arbetstid planeras in i ditt ordinarie schema. Om din chef har gett dig ett nytt schema där du har ett arbetspass på nyårsdagen gäller det nya schemat. En förutsättning för att din arbetsgivare ska kunna ändra i schemat är att du har fått schemat minst en månad i förväg. Kommer arbetsgivaren med schemat med kortare varsel kan du hävda att det gamla schemat gäller. Din chef kan inte kräva att du som deltidsanställd ska ta ett extra arbetspass utöver ditt schema om du inte har godkänt det. 
/Jeanette, facklig rådgivare