Jag jobbar i butik och läste i kollektivavtalet som gäller på mitt jobb. I delen om arbetstid står det mycket om beräkningsperiod. Jag tyckte det var lite svårt att förstå, vad är det? 

/Hamid

Svar

Det är en jättebra fråga. Beräkningsperioden är det tidsspann du räknar på när du ska se att du blir schemalagd rätt antal timmar. Det kan vara allt från en rullande två veckorsperiod till som mest 52 veckor. Om din chef lägger ett rullande schema ska det vara just det, rullande och likadant hela tiden. Din arbetstid ska under beräkningsperioden vara i genomsnitt din kontrakterade tid. Alltså, om du är anställd på 20 timmar i veckan och har ett rullande tvåveckorsschema kan du jobba 15 timmar vecka 1, och 25 timmar vecka 2. 
/Malin, facklig rådgivare