Jag jobbar på Samhall. Min arbetsgivare säger att jag ska omflyttas under 2 månader. Vad innebär det? Är det samma som att bli omplacerad?

/Andreas

Svar

Du omfattas av Samhalls kollektivavtal, där det finns reglerat att när du omflyttas till andra arbetsuppgifter, under max två månader, så ska du återgå till dina ordinarie arbetsuppgifter efter den tiden. Om det skulle bli längre period än två månader, så ska arbetsgivaren förhandla med Handels gällande omplacering. 
Omplaceringen syftar till att du inte ska återgå till dina ordinarie arbetsuppgifter. En omplacering  innebär alltså att du får helt nya arbetsuppgifter.
 /Anneli, facklig rådgivare