Jag jobbar i en matbutik som har Detaljhandelsavtalet med er. När jag började jobba var vi fem stycken som började samtidigt, två tjejer och tre killar. Vi sa alla till vår chef att vi var intresserade av att lära oss flera avdelningar i butiken än bara kassan, men det är bara killarna som fått göra det. Nu är de alla tre avdelningschefer, medan jag och min tjejkollega är kvar i kassan. Det känns som om de bara prioriterat de andra för att de är killar. Får chefen verkligen göra så?

/Karin

Svar

Vad kul att du vill lära dig fler avdelningar i butiken! När det gäller möjligheten att kunna utvecklas inom företaget måste din arbetsgivare se till att den chansen finns för alla på arbetsplatsen, oavsett könstillhörighet. Din arbetsgivare är dessutom skyldig att se till att det är en jämn fördelning kring kunskapsuppbyggnaden mellan könen. Det här står det mer om i Bilaga 2 i kollektivavtalet som gäller på din arbetsplats.
/Linn, facklig rådgivare