Hej! Jag jobbar i en blomsterbutik och min arbetsgivare har kollektivavtal. Min chef sätter upp vårt schema på anslagstavlan i personalrummet. Det sträcker sig oftast tre veckor i taget och vi får se det två veckor innan det börjar gälla. Det här gör att jag har jättesvårt att planera mitt liv.  Chefen säger att det är rätt att göra så, eftersom vi behöver vara flexibla. Stämmer det?

Hälsningar Kim

Svar

Eftersom din arbetsgivare har kollektivavtal med Handels, ska du ha ditt arbetstidsschema så tidigt som möjligt men senast en månad innan det börjar gälla. Arbetstidschemat ska omfatta hela beräkningsperioden, dock minst sex månader. Utöver att det sätts upp på arbetsplatsen behöver du få schemat skriftligen eller elektroniskt överlämnat till dig. Ta upp frågan med din chef och hänvisa då till vad som gäller enligt kollektivavtalet.
/Anna, facklig rådgivare