Sara Ivarsson, Ica Maxi, Linköping
Sara Ivarsson Ordförande i Handelsklubben på Ica Maxi i Linköping. Har ingått i förhandlingsdelegationen för detaljhandelsavtalet.

Vad tycker du om avtalet?
– Att det är bra. Jag har fått mycket beröm från medlemmarna som gläds åt löneökningarna. Beröm och kärlek, så kan man sammanfatta reaktionerna här hos oss.

Lika nöjd för egen del?
– Ja, vi har flyttat fram våra positioner och fått ett avtal som ger både löneökningar och höjda lägstalöner, men det är klart att vi har en lång väg kvar innan jag är helt nöjd.

Handels ville att de som jobbar tidiga morgnar ska få rätt till ob-ersättning, men så blev det inte. Är du besviken?
– Både och. I stället för utökade ob-tider har vi fått större möjligheter att påverka arbetstidens förläggning. Det är en annan väg att gå. Självklart skulle vilja ha tillägg för tidiga mornar, men det är två parter som ska komma överens och det är inte alltid man kan enas.

Något annat du saknar?
– Vi anser ju att alla som vill ska få jobba heltid, men det är inte så branschen ser ut i dagsläget. Det är något vi får fortsätta kämpa för lokalt.

Bild: Carolina Byrmo

Owe Ek, förtoendevald på H&M:s lager
Owe Ek Förtroendevald på H&M:s centrallager i Eskilstuna som har ingått i Handels förhandlingsdelegation för lager och e-handel.

Vad tycker du om nya avtalet?
– Jag är jättenöjd med utfallet, det gäller för alla som har ingått i förhandlingsdelegationen. Särskilt glädjande är att rätten till facklig information på betald arbetstid skrevs in i avtalet. Det är något historiskt. Tidigare har det bara gällt för inhyrd personal, men nu omfattas även egen personal.

Vad är viktigast?
– För medlemmarna är det nog pengarna, att det blev både bra löneökningar och höjda lägstalöner. Flera kollegor har kommit till mig och sagt att de är nöjda med löneutfallet och att vi i förhandlingsdelegationen har gjort ett bra jobb.

Är det något du saknar?
– Jag kan inte peka på något konkret. En förhandling är ju ett givande och tagande och ingen part får igenom precis alla sina krav. Så länge båda parter är nöjda får man väl säga att det är ett bra avtal.

Bild: Privat