Ja, mätt i kronor är 2 095 i månaden på två år en rekordstor ökning. 4,1 procent första året är också ovanligt nära LO-fackens lönekrav 4,4 procent på ett år. Att minimilönerna höjs extra mycket – 1 225 kr/mån – från 1 april i år ger Handels avtal en viktigt låglöneprofil. Lägstalönen för en oerfaren 18-åring höjs i år med 5,4 procent, trots att arbetsgivarna föreslog noll. Det är en framgång för Handels.

Reallönen sänks

Men med tanke på att inflationen är skyhög – 10,6 procent i mars – blir utfallet av årets avtalsförhandling ändå den största sänkningen av människors real­löner i modern tid. I slutet av 2023 kommer en månadslön med all säkerhet att räcka till betydligt mindre mat och energi än två år tidigare.

Och hur det blir 2024 vet ingen. Om inflationen sjunker till närheten av Riksbankens mål 2 procent får vi en liten höjning av reallönerna nästa år. Men om inflationen fortsätter att vara hög kommer 985 kronor mer att kännas som mindre lön att leva på.

Minst 30 timmar

Att alls tala om heltidslöner är närmast ett hån mot butiksanställda som ständigt jagar fler arbetstimmar. Än mer mot H&M-personal och andra som fått sina kontrakt hyvlade till vad som liknar en illa åtgången prästost. Enligt nya butiksavtalet ska arbetsgivare sträva efter att ge minst 30 timmar i veckan till dem som försörjer sig på jobbet. Och det ska bli svårare att hyvla arbetstid, särskilt för anställda som jobbat länge.

Vad de nya skrivningarna innebär i verkligheten återstår att se. I dagens bistra klimat kan en rekordstor höjning samtidigt vara en historisk sänkning.