Du ingår i ett tvärfackligt nätverk i Gävleborg-Dalarna som får stipendiet för att ni ”skapat ett tvärfackligt forum för kvinnliga ledare för att stärka och driva de fackligt feministiska frågorna på ett konkret sätt”. Vad gör ni konkret?

– Vi har gått LO:s ledarskapsutbildning för kvinnor och har precis skapat vårt nätverk. Så exakt hur vi ska jobba vet vi inte ännu, vi är fortfarande på planeringsstadiet.

Vad har ni för idéer?

– Till att börja med ska vi försöka bredda nätverket. Vi ska fånga in de som går LO:s ledarskapsutbildning nästa år och på så sätt utvidga vårt nätverk.

Varför behövs ett feministisk fackligt nätverk?

– Vi måste stötta varandra. På alla arbetsplatser har kvinnor sina speciella problem och vi behöver känna att vi inte är ensamma. Nätverket ska vara ett stöd, en inspirationskälla och plats för erfarenhetsutbyte.

Hur står det till med jämställdheten på din arbetsplats?

– Med tanke på att lagerbranschen är en mansdominerad bransch tycker jag att Clas Ohlsson ligger bra till. Bland den ordinarie personalen på lagret är vi nästan hälften kvinnor och ledningen jobbar för att lyfta kvinnor till olika chefspositioner.

Stipendiet är på 50 000 kronor, vad ska pengarna användas till?

– Inget är bestämt ännu, men vi har pratat om att ordna föreläsningar och träffas på någon slags tvärfackliga träffar. På något sätt kommer pengarna användas för att stötta kvinnor i arbetslivet.

Prisas för sitt stöttande nätverk

LO:s fackligt feministiska stipendium 2023 tilldelas ett tvärfackligt nätverk i Gävleborg-Dalarna.

Företrädare för Handels, Kommunal, Seko, GS, IF Metall, Målarna och Pappers får stipendiet för att de skapat ett tvärfackligt forum för kvinnliga ledare för att stärka och driva de fackligt feministiska frågorna på ett konkret sätt.

Det sker genom fysiska träffar och upprättande av en digital plattform. Med en gemensam grund i LO:s ledarskapsutbildning vill nätverket stötta och inspirera nuvarande och kommande deltagare.

Det är femte året LO delar ut ett feministiskt stipendium på 50 000 kronor, för att skapa ökad jämställdhet. 

Stipendiet kan sökas av medlemmar och förtroendevalda i LO:s medlemsförbund för ett konkret projekt eller en aktivitet i syfte att stärka det fackligt feministiska arbetet på arbetsplatsen, i fackföreningsrörelsen eller i arbetslivet i stort.