Sommaren 2022 råkade nära 1 500 ungdomar ut för arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro.

– Många olyckor går att förebygga om nyanställda får en bra introduktion och handledning. Det blir extra viktigt i sommar, när ungdomarna kommer ut på sina första sommarjobb, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Flest unga skadas i juli

Ungdomar löper större risk än andra att råka ut för olyckor på jobbet och är överrepresenterade i statistiken över anmälda arbetsskador.  Juli är den månad då flest ungdomar skadas på jobbet.

Många unga sommarjobbar inom handel och restaurang, tillverkning, lager, fastighetsservice och omsorg. Det är också här som de flesta anmälda arbetsolyckor sker.

Butikssäljare, lagerassistenter, kafé- och köksbiträden, truckförare, hemvårdsbiträden samt byggnadsarbetare ligger högt i statistiken över anmälda arbetsolyckor bland unga.

Vanligaste olyckor på sommarjobb

Under de senaste fem somrarna har 7 200 ungdomar mellan 16 och 24 år anmält att de skadats i arbetsolyckor med sjukfrånvaro mellan juni och augusti. Sommaren 2022 skedde nästan 1 500 sådana olyckor.

De vanligaste orsakerna till olyckorna är förlorad kontroll över transportmedel, som truckar. Det är också vanligt med belastningsskador som orsakas av tunga lyft inom omsorgen och olyckor som involverar verktyg, till exempel vassa knivar. Våld och hot orsakar 5 procent av de anmälda olyckorna.

Handeln inspekteras

I år inspekterar Arbetsmiljöverket några av de branscher där många ungdomar arbetar. Den här gången fokuserar myndigheten på detalj- och partihandeln samt hotell, restaurang och kafé, camping, vandrarhem och fastighetsskötsel.

Verkets tidigare inspektioner i branscher med många ungdomar visar att det ofta saknas rutiner för att riskbedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön. Då blir det också svårt att ge en bra introduktion till nya medarbetare.

– Arbetsgivarna behöver ta hänsyn till att många sommarjobbare är oerfarna och kanske inte vågar fråga om de är osäkra. Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö av sitt jobb, säger Erna Zelmin.