Lyssna

Lyssna noga till instruktioner och följ dem – du ska få veta vilka risker som finns och hur du kan jobba säkert.

Fråga

Våga fråga, ingen fråga är för dum.

Säg till arbetsgivaren

… Om en arbetsuppgift känns för tung eller för svår. Arbetsgivaren har skyldighet att se till att alla är trygga med sin arbetsuppgift.

… Om det händer något tillbud eller något avvikande. Som att man slinter med kniven, håller på att halka på ett blött golv eller upplever en människa som hotfull. Påtala det för arbetsgivaren.

… Om olyckan, trots alla säkerhetsåtgärder, är framme – kontakta arbetsgivaren.