Får man porta någon från en butik?

Ja. Sedan den 1 mars 2021 får butiker porta kunder över 15 år. Då trädde lagen om tillträdesförbud i butiker, badanläggningar och bibliotek i kraft.

Vad krävs för att bli portad?

En person över 15 år kan få tillträdesförbud om det finns risk för att hen kommer att begå brott eller trakassera någon i butiken. Åklagaren tar särskilt hänsyn till om personen begått upprepade brott i eller i närheten av butiken. Enligt Svensk handel krävs dock inte tidigare fällande domar.

Ansök med blankett hos Svensk Handel

Handlaren / butikschefen eller polisen skickar in en skriftlig ansökan till den lokala åklagarkammaren. Gärna i samband med en polisanmälan om brott. Svensk Handel har en blankett.

Vem beslutar om tillträdesförbud?

Åklagare i samma ort som butiken prövar och tar beslut i frågan. Ärendet ska handläggas skyndsamt. Både butiken och den portade kan begära att beslutet prövas i tingsrätten.

Hur länge kan man vara portad?

Tillträdesförbudet gäller för en viss tid, högst ett år. Det kan förlängas med ett år i taget.  

Vad händer om en portad kund kommer in i butiken ändå?

Den som bryter mot tillträdesförbud kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Polisanmäl överträdelser.

Kan en butiksanställd ansöka om tillträdesförbud?

Nej. Men du kan berätta för din chef om personen som du känner behöver portas. Om chefen vet om situationen men inte gör något åt den, bör du kontakta ditt skyddsombud som kan kräva åtgärder av arbetsgivaren och skicka en så kallad 6.6a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

Källa: Åklagarmyndigheten, Sveriges riksdag, Svensk Handel, Handels