Vi alla minns hösten 2017. Kvinnor gick samman för att påvisa det vi egentligen alltid vetat, att flickor och kvinnor i alla tider utsatts för trakasserier, övergrepp och våld.

#Metoo visade att det inte rör sig om enskilda fall eller tillfälligheter, det finns ett strukturellt problem i vårt samhälle med attityder som tillåter män att agera utefter att de anser sig ha rätten till någon annans kropp.

Kvinnors mod och deras berättelser skakade om oss och tvingade oss att konfrontera verkligheten. Och det med all rätta. Mycket har gjorts sedan 2017, men långt ifrån tillräckligt.

Idag är det fortfarande så att närmare var fjärde kvinna har utsatts för våld och trakasserier på sin arbetsplats. Det om något är ett bevis på att mer behöver göras. 

Nya krav för trygg arbetsmiljö

Under försommaren har Europaparlamentet tagit viktiga steg i arbetet för att stoppa och förebygga sexuella trakasserier. I en rapport som har följt upp arbetet sedan #metoo ställs det nu krav på medlemsstater och arbetsmarknadens parter att växla upp arbetet för tryggare arbetsmiljöer. 

sexuella trakasserier, metoo, arbetsmarknad

Vad innebär det i praktiken?

Det handlar om att arbetsgivaren har ett ansvar att garantera en säker arbetsmiljö där det ges stöd till offren som sträcker sig längre än ”prata med din chef”.

Det kan handla om rutiner, skydd av visselblåsare, information vid anställning och på arbetsplatsträffar samt kunskapsinsatser för att förebygga sexuella trakasserier, nätvåld och våld från tredje part i arbetslivet. 

Det är en stor seger att det sistnämnda ”tredje part” ingår i rapporten. För kvinnor anställda inom handeln och skönhetsbranschen är det här ett alldeles för stort problem. Men bara för att du arbetar inom ett serviceyrke ingår det inte i ”trevligt kundbemötande” att behöva utstå för trakasserier. Tvärtom, när risken att utsättas är uppenbar borde arbetsgivaren göra än mer. 

Möten med kunder

För de som löper störst risk att drabbas för sexuella trakasserier på arbetsplatsen är unga tjejer med otrygga anställningar som också möter en tredje part till exempel kunder på sin arbetsplats.

Det handlar om den ofrivilligt timanställda som arbetar i butik, på lager eller på skönhetssalong i väntan på att telefonen ska plinga till med ett meddelande om att ett nytt arbetspass finns tillgängligt. 

Att inte ha en trygg och fast anställning gör att din beroendeställning blir en helt annan och steget att säga ifrån och rapportera problem kan kännas än större.

Sätt press

Samtidigt visar rapporter att endast fyra av tio av de kvinnor som har tidsbegränsade anställningar har fått information av sin arbetsgivare om hur de ska gå till väga om de skulle bli utsatta för trakasserier. 

Beslutet i EU är en viktig delseger, det ställer krav på medlemsländer och arbetsgivare att agera. Så att du som anställd aldrig ska behöva uppleva trakasserier oavsett om det är från en kund, kollega eller chef.

Nu är det dags att dess innehåll efterlevs i praktiken, och det är vi tillsammans som kan sätta den pressen som behövs för en trygg arbetsmiljö. Det är därför politiken och facket behöver varandra.