– Det är totalt kaos, säger Daniel Karakas, ombudsman på Handels.

Skyddsombudets uppgift är att representera anställda i arbetsmiljöfrågor. För att kunna göra det behöver de delta i frågor som rör arbetsmiljön. Men på Zara i Göteborg är det svårt.

De får många gånger inte ens reda på att en förändring är på gång. Det menar Handels som därför stämt Zara för att hindra skyddsombuden från att göra sitt jobb.

Klädkedjan riskerar nu att få betala 600 000 i skadestånd.

– Zara har systematiskt brutit mot arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen. Därför stämmer vi dem, säger Daniel Karakas, ombudsman på Handels.

I stämningen beskrivs sju fall där skyddsombuden varken involverats eller informerats. Ingen riskbedömning har heller gjorts i förväg.

Ett exempel är när Zara införde ”click and try”. Det vill säga att kunden reserverar ett plagg på nätet för att sedan prova i butik.

Från klick till provning ska det ta max två timmar, vilket inneburit ökade arbetsbelastning för de anställda. Sex provrum är endast för dessa kunder. Det har gjort att butikskunder upplevt att nätkunder favoriserats. Irritationen över det har anställda fått ta.

”Anställda har fått panikångest”

Ett annat exempel är sommaren 2022. Rean, som alltid innebär ökad försäljning, var på ingång och butikens lager var proppfulla.

De var så överbelamrade att Arbetsmiljöverket hotade med ett vite på 100 000 kronor. Trots det gjordes ingen riskbedömning och skyddsombuden involverades inte.

När rean kom gick leveranserna till butiken i taket. Småpaket med armband blandades med större klädpaket. Varorna fick läggas i provrum, korridorer, el– och ventilationsrum, framför brandutgångar och i personalens omklädningsrum.

Från Arbetsmiljöverkets dokumentation av Zara lagret.

När anställda bytte om kunde en kollega komma inrusande i jakt på en kunds beställning. Att hitta en beställning tog tid, vilket ledde till irriterade kunder.

– Anställda har gråtit, fått panikångest och drabbats av klaustrofobi. Det är ständig underbemanning. För skyddsombuden är det tufft. De gör allt för att kunna göra sitt jobb, men blir hindrade av Zara, säger Daniel Karakas.

”Skyddsombud har inte behövts”

Klädkedjan vill inte svara på Handelsnytts frågor. Men i sitt svar till Arbetsdomstolen står det att inga förändringar i arbetssätt som påverkat arbetsmiljön i butiken har gjorts. Därför har varken riskbedömningar behövt göras eller skyddsombud involveras.

Att sommarrean 2022 skulle bli rekordhög, vilket ledde till att it-systemet inte hann stoppa butiksleveranser, kunde Zara inte förutse. När det gäller överbelamrade lager hävdar klädkedjan att de gjort riskbedömningar och samarbetat med såväl skyddsombuden som Arbetsmiljöverket, AV.

Arbetsmiljöverket höjer vitesbeloppet

Anledningen till att kedjan samarbetat med AV är att skyddsombuden anmälde den dåliga arbetsmiljön redan 2021. Myndigheten inledde då en granskning och i april 2022 la myndigheten vitet på 100 000 kronor.

Men arbetsmiljön blev inte bättre. I december 2022 krävde därför AV att Zara betalade vitet. De varnade också på nytt. Denna gång var beloppet på 500 000 kronor. Den summan behövde klädkedjan aldrig betala. I år, 2023, har butiken fått ett nytt extern lager.

Ytterligare stämning mot Zara

Handels har också stämt klädkedjan i Malmö för att de tillsatte fem chefstjänster utan att förhandla med facket. Enligt medbestämmande lagen ska en arbetsgivare förhandla med facket innan en viktig förändring görs. Handels menar att Zara inte gjort detta och kräver därför klädkedjan på 500 000 kronor.