De lokala skyddsombuden på Willys Gränby i Uppsala har sedan cirka ett år tillbaka påpekat brister i arbetsmiljön som gjort att anställda mått dåligt.

Men larmen ledde enligt facket inte till att ledningen tog tag i problemen – inte ens när skyddsombudet gjorde en 6:6a-anmälan för att tvinga fram åtgärder. I stället bemöttes skyddsombudet med utfrysning och trakasserier, enligt facket.

– Chefen har visat stor okunskap om sitt ansvar för arbetsmiljön, kommenterar Mia Hämäläinen Persson, förste ombudsman på Handels i Uppsala.

Hotade liv och hälsa

Handels regionala skyddsombud bedömde att situationen var så allvarlig att den hotade anställdas liv och hälsa. Förra veckan meddelade han därför att arbetet i chefens befattning skulle stoppas genom så kallat skyddsombudsstopp.

Stoppet skulle träda i kraft måndag 19 juni om inte problemen åtgärdades omedelbart.

Arbetsgivaren vände sig till Arbetsmiljöverket och en inspektör kopplades in på ärendet.

Handlingsplan

Under torsdagen arbetade fack och arbetsgivare i flera timmar med att upprätta en handlingsplan för att förbättra situationen. Till slut drog Handels tillbaka sin anmälan som skyddsstopp. Stoppet hann därför inte träda i kraft.

– Handlingsplanen ser bra ut. Nu gäller det att fullfölja den. Vi kommer att följa upp situationen för att se till att det verkligen blir bättre, säger Mia Hämäläinen Persson.

Arbetsmiljöinspektören Maria Lundvall Sundh har inte sett handlingsplanen.

– Den upprättade parterna själva utan vår inblandning, förklarar hon.

Willys presskontakt Johanna Eurén säger till Handelsnytt att arbetsgivaren är nöjd med hur situationen löstes.

– Det är bra att skyddsstoppet drogs in och att det finns en handlingsplan för att ta tag i de problem som har upplevts, säger Johanna Eurén.

Skyddsstopp ­– när liv och hälsa hotas

När jobbet innebär en omedelbar och allvarlig fara för anställdas liv eller hälsa har skyddsombudet rätt att avbryta arbetet. Det kan vara enskilda arbetsuppgifter eller hela jobbet som stoppas, beroende på vad faran är. Detta kallas även för skyddsombudsstopp.

Skyddsombudsstopp regleras i Arbetsmiljölagen kapitel 6 §7.

Skyddsombudet lägger skyddsstoppet genom att meddela arbetsgivaren. Arbetsgivaren tar sedan ställning till om hen håller med eller inte om att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara.

Håller hen med hittar skyddsombud och arbetsgivare tillsammans en lösning på problemet. Arbetet är stoppat tills det är säkert att jobba igen.

Håller arbetsgivaren inte med, ska hen ringa Arbetsmiljöverket som kommer på inspektion, ofta samma dag eller dagen efter. Då bestämmer myndigheten om arbetet ska förbjudas eller om stoppet ska hävas.

Källa: Arbetsmiljöverket