Handels regionala skyddsombud har sedan tidigare ögonen på klädkedjan Lager 157. I maj 2022 anmäldes butiken i Västerås till Arbetsmiljöverket sedan skyddsombudet konstaterat att butiksanställda tvingas att för hand stapla 25-kilos lastpallar av trä upp till två meters höjd.

En butiksanställd på Lager 157 uppger för Handelsnytt att det fortfarande går till på samma sätt i flera butiker.

– Läget i butikerna är värre än någonsin. Lagren svämmar över och personalen går på knäna, säger personen som jobbar i Stockholmsområdet.

Ont i ryggen

Hon pekar på underbemannade butiker, överfulla lager och slitsamma arbetsställningar på grund av olämplig höjd på de bord där vikta kläder exponeras.

– Jag har ständigt ont i ryggen och axlarna. 

Största orosmomentet är inventeringen i januari, anser hon.

– Den fasar jag för. Förra året slet vi över fjorton timmar med papper och penna samtidigt som butiken höll öppet som vanligt. 

Handels kräver skärpning

Juan Hernandez, ombudsman och regionalt skyddsombud på Handels, delar bilden att Lager 157 måste förbättra sitt arbetsmiljöarbete.

Efter besök i flera butiker i Stockholmsområdet kräver han att arbetsgivaren undersöker och bedömer riskerna i arbetet.

– Arbetsställningar och rörelser kan leda till skador när de upprepas. Riskbedömning måste göras på varje enskild butik och butikschef och anställda ska vara delaktiga. Det räcker inte att någon på huvudkontoret gör riskbedömning för alla butiker, säger Juan Hernandez.

Anlita företagshälsovård

Han har begärt att Lager 157 ska ta hjälp av företagshälsovård för att bedöma riskerna. Företaget hänvisar till Svensk Handel och hävdar att det inte är nödvändigt. Men där har de fel, anser skyddsombudet.

– Om de ska göra riskbedömning utan experthjälp måste de visa att de själva har tillräcklig kompetens. Och det har de visat att de inte har, säger Juan Hernandez.

Eftersom han inte är nöjd med svaren från företaget har han anmält saken till Arbetsmiljöverket för att myndigheten ska tvinga fram åtgärder.

Anmälan gäller Lager 157 i Kista galleria, men problemen är enligt Juan Hernandez desamma i flera av kedjans butiker.

Farligt lager

I Umeå har Handels regionala skyddsombud anmält en butik inom samma kedja till Arbetsmiljöverket. Vid inspektion anmärkte skyddsombudet på att höga staplar med kartonger i butikens lager innebar rasrisk.

Personalen behöver hjälpmedel och kunskap, men företagets åtgärder är inte tillräckliga, anser hon.

”Vi åtgärdar brister”

Agnes Kaczmarek, försäljnings- och driftchef på Lager 157, skriver i mejl till Handelsnytt att företaget har anlitat en konsult för att ta fram fungerande processer och rutiner för arbetsmiljöarbetet i alla butiker. 

”Intensivt arbete pågår just nu”, skriver hon.

I Umeå handlar det om att ge personalen hjälpmedel och kunskap för att hantera situationen på lagret. Hjälpmedelsfrågan är enligt Agnes Kaczmarek redan löst och kunskapsbiten jobbar man med.

”Vi är medvetna om att vi har vissa svaga punkter i hur vi kommunicerar ut vissa arbetsmiljöregler till våra butiker, men vi jobbar målmedvetet nu för att åtgärda brister”, skriver Agnes Kaczmarek.

6.6a-anmälan

För att komma till rätta med arbetsmiljöproblem kan skyddsombud skriva en begäran om åtgärder till arbetsgivaren. Agerar inte arbetsgivaren eller lämnar man ett otillräckligt svar kan skyddsombudet sedan vända sig till Arbetsmiljöverket för beslut.

Reglerna finns i Arbetsmiljölagen kapitel 6, paragraf 6a.

Läs mer på arbetsmiljöverket.se