I sommar har Skatteverket påbörjat en granskning av frisörbranschen. Syftet är att upptäcka fusk med bland annat kassaregister och personalliggare, något som också kan innebära att det förekommer svartjobb. Granskningen kommer att pågå resten av året.

–  Nu gör vi ett urval av frisörföretag där vi genomför oannonserade kontroller. Vi kommer att titta på personalliggare, göra kassakontroller och kontrollköp. Vi vill se att alla rutiner följs, och kan till exempel klippa oss och se vad det kostar och om vi får kvitto, säger Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket. 

Tuff konkurrens hos frisörer

Frisörbranschen skiljer sig från många andra branscher, till exempel genom systemet med hyrstolar. Det innebär att det i en lokal kan finnas flera olika företag.

Men Conny Svensson menar att självständigheten ofta inte är så stor och upplägget kan vara ett sätt att komma runt reglerna.

– Det är en tuff bransch med snäva konkurrensförhållanden. Den som hyr stol är ensamföretagare och slipper ha personalliggare. Om man också ser till att hålla sig under omsättningsgränsen för kassaregister, så behöver man inte lämna kvitto. Men egentligen kan det vara någon annan som ligger bakom hela verksamheten, säger Conny Svensson.

Många redovisar under gränsen

Han pekar på att det är många frisörföretag som redovisar en omsättning under gränsen på 210 000 kronor om året. Utslaget över ett år blir det 17 500 kronor i månaden. Alla företag som drar in mer än så måste ha ett godkänt kassaregister och erbjuda kunderna kvitto.

– Frisörbranschen sticker ut genom att ungefär 50 procent av alla registrerade företag ligger under omsättningsgränsen. En del förklaringar är naturliga, det kan handla om att företagen är vilande under en föräldraledighet eller att det är ensamföretagare som inte jobbar heltid. Men mycket tyder på att om det är för billigt att klippa sig så handlar det om svarta pengar.

Misstänkta brott anmäls

Den som blir påkommen med att bryta mot reglerna måste först betala en sanktionsavgift. Att inte erbjuda kvitto innebär exempelvis en avgift på 12 500 kronor.

Dessutom utreder Skatteverket vidare och kan göra en skatterevision vilket innebär att företaget kan tvingas betala mer skatt och arbetsgivaravgifter. 

– Om vi misstänker brott anmäler vi det till Ekobrottsmyndigheten. Men vi jobbar mycket med information, för ju färre som gör fel desto bättre är det, säger Conny Svensson.

Kassaregister, personalliggare, basbelopp


Personalliggare

Sedan 2007 är det krav på att företag i vissa branscher, som frisörer och restauranger, ska ha en så kallad personalliggare. Det är en förteckning över vilka som jobbar på arbetsstället och den ska uppdateras dagligen. Personalliggaren kan finnas på papper eller vara elektronisk och måste finnas tillgänglig om Skatteverket gör ett kontrollbesök.

Kassaregister

Sedan 2010 måste alla företag som säljer varor eller tjänster till ett värde över fyra prisbasbelopp (210 000 kronor år 2023) ha ett godkänt kassaregister. Det ska registrera alla betalningar, både kontanter, kort, swish och andra elektroniska betalningsformer. Företaget ska alltid erbjuda kunder ett kvitto, digitalt eller på papper.

Prisbasbelopp

Ett prisbasbelopp är en summa som regeringen beslutar om varje år. Beloppet ska spegla kostnadsutvecklingen i samhället och ligger till grund för bland annat sjukpenning, föräldrapenning och studiemedel. För 2023 är prisbasbeloppet 52 500 kronor och 2022 var det 48 300 kronor.