Efter några veckors förhandlingar har Handels och arbetsgivarorganisationen Frisörföretagarna kommit överens om ett nytt kollektivavtal för frisörer och barberare.

Avtalet ska gälla i två år och innehåller löneökningar som motsvarar det andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden har fått, det så kallade märket på 7,4 procent.

Alla löner för frisörer höjs

Det betyder bland annat att det nya basbeloppet för behöriga frisörer höjs med 335 kronor till 16 430 kronor i månaden från 1 april 2023.

Utöver det höjs arbetsprovisionen till 17,55 procent. Garantilönen, det vill säga den heltidslön som garanteras om man inte får så mycket provision, höjs med 1 100 kronor till 26 835 kronor i månaden. Nästa år höjs beloppen ytterligare. 

Lena Åkesson är central ombudsman på Handels och en av de som förhandlat fram det nya avtalet för frisörerna.

– Det här är de högsta löneökningarna vi har haft på många år, så det känns väldigt bra. Dessutom höjs tillägget för branschvana rejält, det är också något som varit viktigt för oss, säger Lena Åkesson, ombudsman på Handels och en av de som förhandlat med Frisörföretagarna. 

Den som har jobbat som behörig frisör i minst 5000 timmar, det vill säga har gesällbrev, får en höjning av branschvanetillägget med 100 kronor i år och lika mycket nästa år. Då blir det 445 kronor i månaden. Den som har jobbat ännu längre och har mästarbrev får ytterligare påslag på lönen, förklarar Lena Åkesson. 

Barberare får eget lönesystem

Barberare har redan tidigare omfattats av frisöravtalet, men nu får de ett eget lönesystem och nämns med sin yrkestitel i avtalet. Precis som för frisörerna gör man skillnad på behöriga och obehöriga barberare. 

– Barberare kan också ta gesällbrev och det ska medföra högre lön, säger Lena Åkesson. 

Anställda måste inte vara tillgängliga på fritiden

I det nya kollektivavtalet blir det också tydligare att anställda inte behöver vara tillgängliga för arbetsgivaren på sin fritid. I dag är det ett stort problem för många frisörer, något som bland annat visat sig i Handels medlemsundersökning.

I den här frågan stod Handels och arbetsgivarna till att börja med ganska långt ifrån varandra, men hittade till slut en överenskommelse. 

­– Som anställd är man inte skyldig att vara tillgänglig på sin fritid, säger Lena Åkesson, och fortsätter: 

– Arbetsgivare och arbetstagare bör också upprätta en policy om hur kommunikation ska ske, både på och utanför arbetstid. Det kan ju finnas lägen då chefen absolut måste få tag i den anställda, om salongen har fått en vattenskada och har stängt, till exempel. Men ingen anställd är någonsin skyldig att svara på sin fritid, däremot går det inte att förbjuda chefen att ringa upp. 

Starkare rätt till heltid

En annan förbättring med det nya kollektivavtalet är att friskvårdsbidraget höjs från 2 600 till 3 000 kronor per år. Deltidsanställdas rätt till heltid stärks också genom ett förtydligande i avtalet, där det står att arbetsgivaren måste erbjuda högre sysselsättning innan man nyanställer.

Däremot fick Handels ge avkall på krav om bättre möjlighet till ledighet och arbetstidsförkortning. 

Mer om det nya frisöravtalet hittar du på www.handels.se

Nya frisöravtalet

  • Högre löner för både behöriga och obehöriga frisörer.
  • Branschvanetillägget höjs.
  • Barberare blir egen yrkestitel och får eget lönesystem i avtalet.
  • Friskvårdsbidraget höjs till 3000 kronor per år för den som jobbar heltid.
  • Tydligare skrivningar om att anställda inte är skyldiga att vara tillgängliga på sin fritid.
  • Anställdas rätt till heltid stärks genom ett förtydligande om att erbjuda högre sysselsättning innan nyanställning.