Från januari till juni i år varslades 4 500 personer som jobbar i butiker och lager om uppsägning. Det är tre gånger så många som under samma period förra året – då varslades 1 650 handelsanställda. Det går att utläsa i Arbetsförmedlingens statistik över varsel i olika branscher.

Siffrorna visar också att varslen har ökat stort på hela arbetsmarknaden. Under första halvåret blev över 40 000 personer varslade om uppsägning – det är fler än under hela förra året, då drygt 30 000 varslades.

Handeln bland de hårdast drabbade

Handeln hör till de hårdast drabbade branscherna. Det är bara vård och omsorg och tillverkningsbranscherna som har fler varslade. Siffrorna påverkas i år av att företaget Humana varslade 12 000 personer när de blev av med sitt tillstånd att bedriva hemtjänst.

Att handeln är hårt drabbad kan till stor del bero på det sämre ekonomiska läget i Sverige. När priserna stiger mer än lönerna ökar, så håller många hårdare i plånboken och handlar mindre. 

– Helt klart är varselnivån högre i år än i fjol. Det kan bero på den sämre konjunkturen, som påverkar vissa företag som inte har så bra bärkraft och är känsliga för den höga inflationen. När pengarna inte räcker lika långt så avspeglas det även i köpvanor, säger Agneta Mattsson, kvalificerad handläggare på Arbetsförmedlingens analysavdelning.

Alla varslade blir inte av med jobbet

När ett företag går i konkurs, lägger ner eller måste skära i verksamheten varslas de anställda om uppsägning. Men alla som varslas blir inte av med jobbet i slutändan. Många gånger hittar arbetsgivare tillsammans med facket andra lösningar än uppsägning. 

Arbetsförmedlingens statistik visar att under åren 2010-2019 ledde 63 procent av varslen till uppsägning. Och omkring var femte person som varslades blev sedan arbetslös.

På Handels är det i första hand de lokala avdelningarna som har hand om förhandlingarna när ett företag varslar. Oroliga eller drabbade medlemmar kan också höra av sig till den fackliga rådgivningen Handels Direkt för att få råd.