Gängskjutningar och terrorhot är nya risker i jobbet för butiksanställda. Handels ordförande Linda Palmetzhofer är allvarligt oroad av utvecklingen.

– Det är naturligtvis fruktansvärt. Utsatthet för hot och våld har vi traditionellt kunnat möta med åtgärder som slutna kontantsystem. Hänsynslöst våld mot någon som bara råkar befinna sig nära butiken är betydligt svårare att skydda sig mot, säger hon.

Hon välkomnar att Svensk Handel uppmanar företag att uppdatera krisplaner och genomföra övningar. Hon betonar att arbetet måste ske tillsammans med de anställdas representanter.

– Då blir det bäst.

”Det är helt oacceptabelt!”

Skyddsombudet på Zara i Emporia anser att arbetsgivaren utestängt henne från arbetet med att förbättra arbetsmiljön efter den traumatiska händelsen. Det upprör Handels ordförande.

– Det är helt oacceptabelt! Arbetsgivare måste bli bättre på att se skyddsombud som en värdefull resurs i arbetsmiljöarbetet.

Linda Palmetzhofer är kritisk till att ingen arbetsgivare anmält Emporiaskjutningen till Arbetsmiljöverket trots att anställda svävat i livsfara.

– Det är otroligt viktigt att man anmäler. Arbetsmiljöverket behöver få all sådan information för att kunna komma ut och titta på de arbetsmiljöerna. De kan behöva uppdatera riktlinjer om nya faror i arbetsmiljön.