I regeringens statsbudget för 2024 möts vi av nyheten att en tredjedel av de statliga anslagen till studieförbunden försvinner fram till år 2026.

Den nuvarande regeringen, tillsammans med Sverigedemokraterna, har valt att rikta in sig på en av demokratins hörnstenar och den här gången är det folkbildningen.

Den föreslagna nedskärningen av bidragen till studieförbunden är ett angrepp på allas vår rätt att fortbilda och folkbilda oss.

Förlorar något viktigt

Utan studiecirklar och kulturarrangemang riskerar vi att förlora en viktig kulturell resurs. Kunskap inom hantverk, musik, konst och dans till exempel.

Dessutom kommer mötesplatser som Folkets hus, bygdegårdar och hembygdsföreningar att få det mycket svårare. 

Wiola Werkelin

Det handlar inte bara om tillgång till resurser utan också om en plattform inom civilsamhället där vuxna kan odla sin egenmakt, lära sig om och delta aktivt i demokratin.

Där valmöjligheten att få lära sig saker utan att det ska kosta en massa pengar eller betygsättas tas ifrån oss. 

Sammanhang

Många av oss har någon gång deltagit i ett sammanhang i folkbildningen, till exempel gått en facklig utbildning, studiecirkel och fått jaktexamen, lärt sig dreja, måla och så vidare, som vi senare i livet haft användning för i våra yrkesval. 

Och inte minst att få delta i ett sammanhang för gemenskapens skull.

Nog så värdefullt med tanke på de tecken vi ser i samhället med psykisk ohälsa och alltför många människor som lever och dör ensamma utan att någon ens märker det. 

Är det ett sånt samhälle vi vill ha? Vad är nästa steg för att ta demokratin ifrån oss bit för bit?

Vi måste alla ta chansen nu och säga ifrån och rädda folkbildningen och vår demokrati!