– Regeringen kom med ett rejält angrepp på folkbildningen. I stället för att göra det klassiska – att varsla personal och säga upp lokaler – testar vi något annorlunda. Genom att räkna tid på annat sätt än i kronor och ören hoppas vi att folk ska må bättre och orka fortsätta jobba för en bättre folkbildning, säger Peter Erickson, ombudsman och chef på ABF-avdelningen i Uppsala.

30 timmars arbetstid varje vecka

Avdelningen har 13 anställda. Sedan årsskiftet har alla heltidsanställda 30 timmars arbetstid varje vecka i stället för 39, med bibehållen lön.

Exakt hur de lägger upp arbetstiden är upp till varje anställd.

För att få det att gå ihop med att alla jobbar färre timmar har avdelningen samtidigt gjort en stor omorganisering med målet att jobba på andra sätt, till exempel med mer samarbeten kollegor emellan.

– Vi har haft många långa förhandlingar med Handels om hur allt ska fungera och kommer att utvärdera det om ett halvår. Men överlag är folk positiva.

Peter Erickson, ombudsman på ABF i Uppsala.

Regeringen sänker anslagen till studieförbunden

Det var i september förra året som regeringen gick ut med att de vill sänka anslagen till studieförbunden med 250 miljoner år 2024, 350 miljoner år 2025 och 500 miljoner år 2026.

Det motsvarar nästan en tredjedel av nuvarande budget.

Många på ABF är Handelsmedlemmar

Handels organiserar tjänstemän inom arbetarrörelsen, bland annat på ABF, Hyresgästföreningen, Fonus och olika a-kassor.