Man kan med rätta raljera över Tidöpartiernas tillkortakommanden när det gäller vad man lovat men inte infriat.

Men vad sägs om arbetarpartiet Socialdemokraterna som svängt som en vindflöjel i många viktiga frågor?

Natoansökan, invandring och integration, jobbskatteavdrag, rotavdrag, miljöpolitiken, kriminalitet och Gud vet vad.

Opposition tycker lika

Vi har nu en opposition som tycker likadant som sittande borgerliga regering.

Utan opposition försvinner alternativet till en borgerlig liberalistisk politik där den enskilde blir sin egen lyckas smed i stället för att skapa ett samhälle med kollektiva lösningar där alla får hänga med på tåget.  

Nä, det här duger inte för ett arbetarparti, för då är man representant för en arbetarrörelse som önskar bra villkor. Det är en rörelse som vill ha goda villkor över hela landet med en levande landsbygd och en välfärd som inte bara gäller för storstadsregioner.

Det är en rörelse som ser till att vi har en bra arbetsmiljö vilket innebär att mamma eller pappa kommer hem från jobbet varje dag i stället för att begravas på en kyrkogård eller hamna i rullstol på grund av undermålig arbetsmiljö där vinsten är viktigare än säkerheten för de anställda.

Det är en rörelse som kräver bra sjukvård över hela landet och där det borde vara förbjudet att föda sitt barn under en tall i skogen då det är för långt till förlossningen. 

Inte okej att det saknas tillgång till äldreomsorg

Det är inte okej att man i Västerbottens inland omges av en miljardindustri av vindkraft samtidigt som samhällsservicen totalt försvinner med konsekvensen att det inte finns tillgång till äldreomsorg.

Det är inte heller okej att tillgången till bra skola för våra barn beror på var i landet vi bor. 

Kommunerna saknar 7 miljarder för att kunna erbjuda en rimlig tillgång av välfärd för sina medborgare.

Pengarna finns men Tidöpartierna kommer gång på gång med undanflykten att det är inflationen som skapat denna pengabrist vilket är endast är en halvsanning.

Självklart påverkar inflationen landets ekonomi, men lägre skatter för de välbeställda ökar definitivt inte intäkterna till staten.

S borde utarbeta reformer

Listan kan göras lång och det vore klädsamt ifall landets största parti S sätter sig på kammaren och utarbetar reformer för att skapa ett bättre samhälle i stället för att lägga allt sitt krut på att utse sin motståndare inför nästa val. 

Annars är risken stor att man blir sin egen motståndare.