Ingen kan ha missat den massaker av palestinier som den israeliska militären i skrivande stund genomför i Gaza.

Tiotusentals har dödats i attackerna, varav en majoritet civila. Gaza – som brukar kallas världens största utomhusfängelse – har cirka två miljoner invånare på en yta på 45 kvadratkilometer. Cirka hälften av invånarna är barn.

Palestinier fördrevs

Konflikten började inte 7 oktober 2023 med Hamas attacker utan har pågått i olika former och med olika intensitet sedan Israels bildande 1948 när hundratusentals palestinier fördrevs från sina hem.

I Gaza och på Västbanken, men också inom den israeliska statens gränser lever palestinierna i dag under ockupation och apartheid. 

Jonatan Fahlén och Arvid Taawo.
Jonatan Fahlén och Arvid Taawo.

Det sydafrikanska apartheidsystemet föll 1994 efter en lång bojkottkampanj som syftade till att isolera landet internationellt.

I den kampanjen spelade fackliga organisationer en betydande roll. En liknande rörelse växer nu fram till stöd för Palestina. 

Solidaritet

Under de senaste månaderna har arbetare över hela världen visat sin solidaritet med Palestina.

I Italien, Belgien och Spanien har arbetare hindrat vapenleveranser till Israel genom fackliga aktioner. I Kanada och Storbritannien har fackföreningar blockerat fabriker som producerar vapen åt Israel.

Som arbetare har vi en direkt insyn i produktionen och distributionen av varor och när vi är organiserade och målmedvetna sitter vi också på en unik förmåga att stoppa den.

En internationell kampanj, BDS (Boycott, Divestment, Sanctions), finns som syftar till att isolera Israel och göra deras ockupations- och apartheidpolitik ohållbar.

Internationell arbetarsolidaritet kan stoppa krig och förtryck, där har vi en självklar roll att spela.

Skriv motioner

Vi uppmanar därför alla er där ute på arbetsplatserna att där det är relevant skriva motioner till era årsmöten om att era klubbar ska verka för bojkott av alla israeliska varor på företagen ni jobbar åt.

Skriv också motioner om att er klubb ska verka för att samtliga klubbar inom företaget ska samverka för samma sak och om att er klubb ska verka för att hela förbundet går i samma riktning. 

Som vi skrivit i tidigare inlägg här på Handelsnytts debattsidor anser vi att vi är i behov av en radikalt annorlunda facklig rörelse än dagens.

En kämpande och demokratisk rörelse som drivs på av gräsrötter ute på arbetsplatserna.

En socialistisk fackföreningsrörelse som sätter den internationella solidariteten högt.

Låt ett gemensamt agerande för Palestina vara ett steg i den riktningen.